´╗┐
DIAPOLON UFO Robot Senshi Warrior Dai Apolon 50Cm Vinyl Jumbo Figure Action Toys